Mesures sanitaries covid

Mesures COVID | 8 setembre

El Govern de les Illes Balears ha aprovat en Consell de Govern extraordinari perllongar els controls d’entrada als ports i aeroports de l’arxipèlag, amb l’autorització prèvia del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJB), però deixarà de sol·licitar el formulari de viatge per a persones vacunades (serà suficient presentar el certificat Covid). També es puja als 12 anys l’edat mínima pel que fa a l’obligació de presentar pauta completa de vacuna, prova negativa o justificant d’haver passat la malaltia. Fins ara el llindar estava en 6 anys. Aquesta mesura entrarà en vigor tot en el moment en què el TSJB l’autoritzi.

El Govern també ha aprovat que entrin en vigor les següents mesures a partir de dijous dia 9:

Tancats de 00h a 6h
  • Cabuda màxima del 75%.
  • Deixa de ser obligatori el seient de separació entre grups no convivents.
  • Es permet el consum de begudes i aliments a les activitats culturals en espais interiors, excepte als concerts de música en viu.
  • 500 persones en espais tancats i d’un màxim de 2.500 persones en espais a l’aire lliure, en ambdós casos amb un 75 % de la cabuda màxima. Malgrat això, es pot fer servir el 100 % de la cabuda de l’espai si els assistents no excedeixen de 300.
    • Es pot superar el nombre de persones permeses fins a un màxim de 1.000 persones en espais tancats i d’un màxim de 5.000 persones en espais a l’aire lliure, sempre que es disposi d’una autorització prèvia de la Direcció General de Cultura en funció de l’avaluació de la situació epidemiològica i del risc de l’activitat que estableixi la Direcció General de Salut Pública i Participació.
  • S’introdueix la recomanació que, per accedir a les instal·lacions esportives, els practicants i esportistes majors de 12 anys hagin rebut la pauta completa de vacunació, o bé que hagin superat la COVID-19, dins els 6 mesos precedents, o en darrera instància, que s’hagin sotmès a una prova PCR amb resultat negatiu dins les 72 hores anteriors a l’activitat o un test ràpid d'antígens amb el mateix resultat dins les 48 hores anteriors a l'activitat.
  • S’autoritzen els esdeveniments esportius a partir de dia 1 de setembre amb un màxim de 3.000 participants. S’elimina, per tant, la referència temporal. La Direcció General d’Esports podrà autoritzar esdeveniments amb una participació de més de 3.000 persones, sota els criteris de la Direcció General de Salut Pública i Participació.
  • S’haurà de garantir que hi hagi com a mínim un seient entre persones en tots els casos, siguin convivents o no, en lloc dels dos seients de separació que es requerien abans (llevat que es tractàs de persones convivents).
Màxim de 100 persones en espais interiors i 200 en espais exteriors, amb un 50% de cabuda màxima. Es recomana que tots els assistents majors de 12 anys estiguin vacunats amb pauta completa, s’hagin sotmès a una PDIA llevat que hagin patit la malaltia en els sis mesos anteriors
Fins el 75% de la cabuda màxima. S'elimina l'excepció per a congressos sanitaris, que limitava l’assistència a un màxim de 1.000 persones.

Poden consultar aquí la nota completa del Govern.

Consultar el BOIB núm. 123-8, de 8 de setembre de 2021 (inclou annex actualitzat en PDF)