Mesures sanitaries covid

Mesures COVID | 27 de setembre

Avui el Govern ha anunciat la flexibilització de les següents mesures, que entren en vigor amb caràcter general a les 00.00h del 28 de setembre, i poden estar subjectes als canvis i modificacions que s’estimin oportunes.

27 de setembre

S'elimina el nombre màxim de comensals per taula. L'aforament a l'interior serà del 75%. L'horari màxim de tancament serà l'establert a la llicència o les ordenances municipals.
Es permeten les competicions i entrenaments. L'aforament de públic màxim serà de 500 persones a instal·lacions cobertes i de 1.000 persones a instal·lacions descobertes. Actualització del 29 de setembre. El Consell Interterritorial de Salut estableix l'aforament del 100% per esdeveniments esportius en exteriors i fins el 80% en interiors (veure notícia).
Es permet l'assitència de públic dret a exteriors, amb un màxim de 1.000 persones, sense beure ni menjar.
A la resta d'esdeveniments, el públic romandrà assegut, amb un màxim de 500 persones en interiors i de 2.500 en exteriors.
S'eliminen les restriccions horàries.
Es mantenen les restriccions i la prohibició de ballar.
S'amplia l'horari fins a les 4 A.M.
No es requereix el passaport COVID.
En vigor a partir del 8 d'octubre
El Govern sol·licitarà al TSJIB l'autorització per requerir el greenpass a les discoteques. Es condiciona l’inici de l’activitat al permís del Tribunal esmentat. Si la decisió d’aquest no és favorable a la proposta plantejada, dilluns 4 s’acordarien mesures per entrar en vigor dia 8.
L'aforament serà del 75%.
Les consumicions se realitzaran d'asseguts.
A la pista de ball es durà sempre la mascareta i no es podrà consumir.
L'horari màxim serà les 5 A.M.

Poden consultar la nota del Govern amb la flexibilització de les mesures.

Aquí poden consultar la publicació al BOIB de la disposició i l’Annex on es detallen les noves mesures.