Mesures sanitaries covid

Mesures COVID | 13 de setembre

El BOIB extraordinari de dilluns dia 13 de setembre recull l’Acord del Govern, que estableix que les persones residents que tornen a les Illes Balears o procedents de comunitats o ciutats autònomes que presentin un índex d’incidència acumulada a 14 dies superior als 60 casos per cada 100.000 habitants després d’un desplaçament d’una durada superior a les 72 hores s’han de sotmetre, a la seva elecció, a alguna de les mesures específiques següents:

a) Realització d’una PCR o una TMA en les setanta- dues hores prèvies a l’arribada a les Illes Balears, de manera gratuïta sempre que es dugui a terme en algun dels centres concertats pel Servei de Salut de les Illes Balears.

b) Realització d’un test ràpid d’antígens (PRAg) en les quaranta- vuit hores prèvies a l’arribada a les Illes Balears, de manera gratuïta sempre que es dugui a terme en algun dels centres concertats pel Servei de Salut de les Illes Balears.

La relació de ciutats i centres on el Servei de Salut hagi concertat la realització de la PDIA (PCR i test ràpid d’antígens) es farà pública en la pàgina web del Servei de Salut de les Illes Balears següent: viajarabaleares.ibsalut.es.

c) Realització d’un test ràpid d’antígens en el termini màxim de 48 hores posteriors a l’arribada, en els centres habilitats a les Illes Balears per a la realització de les proves.

En aquest cas, la persona que viatja s’ha de comprometre a estar en quarantena fins que obtingui el resultat negatiu i a enviar el resultat de la prova a l’adreça electrònica que apareix a la pàgina web viajarabaleares.ibsalut.es.

En cas que el resultat sigui positiu, s’ha de sotmetre a les instruccions de l’autoritat sanitària.

d) Mantenir una quarantena de deu dies en el seu domicili o lloc de residència.

També s’eliminen les restriccions nocturnes a l’illa d’Eivissa, com va succeïr el passat 6 de setembre a Mallorca.

Poden consultar tota la informació al BOIB de dia 13 de setembre (clic per obrir a nova finestra).