Mesures sanitaries covid

Mascaretes al carrer i ampliació del certificat COVID

(Dijous, 23 des.)
El Govern central ha aprovat una modificació normativa -de l’article 6 de la llei 2/21- per recuperar l’obligatorietat de l’ús de la mascareta als espais oberts.

Com ha informat després del Consell de Ministres de dijous dia 23 de desembre, es recupera l’obligatorietat de l’ús de mascaretes en espais exteriors, en persones majors de 6 anys, en espais a l’aire lliure d’ús públic o que estigui obert al públic, per contribuir a la reducció de la transmissió comunitària del virus, atesa la capacitat de les mascaretes per bloquejar l’emissió i recepció d’aerosols.

Es tracta d’una mesura de caràcter temporal que estarà vigent durant el temps imprescindible fins que millori la situació epidemiològica actual.

Segons el que disposa el Reial decret llei, tornarà a ser obligatori portar mascaretes a l’aire lliure o en espais oberts, llevat que es practiqui esport individual o quan s’estigui en espais naturals, durant la realització d’activitats de caràcter no esportiu, sempre que es mantingui la distància mínima d’1,5 metres amb altres persones que no siguin convivents.

Conseqüentment, seguirà sent obligatori portar la mascareta en espais tancats d’ús públic, en espais tancats oberts al públic, als mitjans de transport públic de qualsevol tipus, així com privat complementari de fins a 9 places, si els ocupants no conviuen al mateix domicili .

D’altra banda, la mascareta no serà obligatòria per a passatgers de vaixells a la seva cabina, així com en aquells espais tancats d’ús públic que formin part del lloc de residències dels col·lectius que s’hi reuneixen; entre aquests, institucions de gent gran, institucions datenció a persones de diversitat funcional, i dependències destinades a persones que siguin treballadors essencials.

El Govern de les Illes Balears amplia els àmbits on el certificat COVID és obligatori

Per la seva banda, el Govern de les Illes Balears ha comunicat la decisió del Consell de Govern d’ampliar els àmbits on es requerirà el certificat COVID, ampliant l’establert el passat 13 de desembre i que ja vàrem informar aquí. Mallorca passa del nivell 2 al nivell 3 d’Alerta Sanitària, de manera que serà obligatori el passaport de vacunació a cinemes, circs amb carpa, acadèmies de ball o gimnasos. Així, es demanarà el certificat per accedir a:

– Gimnasos de tot tipus i altres instal·lacions esportives
– Acadèmies de Ball
– Tot tipus d’esdeveniments culturals i esportius en espais interiors, com cinemes, circs de carpa, teatres, auditoris, sales de concerts (independentment de si es permet consumir o no), spas, piscines termals i altres establiments coberts on es duguin a terme activitats culturals i esportives
– Congressos, seminaris, jornades, assemblees, trobades, reunions de negocis, conferències i esdeveniments.
– Clubs de gent gran i espais que desenvolupin activitats que els són pròpies.
– Establiments de jocs i apostes.
– Establiments de restauració qualificables com a tals d’acord amb el que disposen els articles 53, 54 i 55 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, amb cabuda interior per a menys de 50 persones. El que disposa aquest apartat és aplicable també als espais amb servei de restauració ubicats en allotjaments turístics, instal·lacions esportives, centres recreatius per a gent gran i locals de jocs i apostes. També és aplicable als establiments o locals on es duguin a terme celebracions amb participació de menys de 50 persones i en les quals es prestin activitats de restauració i/o ball, així com a qualsevol establiment o instal·lació on es dugui a terme activitat de restauració.
– Participació en competicions esportives i entrenaments d’àmbit autonòmic a l’aire lliure i interior per a persones més grans de 12 anys.

En el moment actual, segons l’avaluació elaborada pel Comitè de Gestió de Malalties Infeccioses, les Illes Balears es troben davant una situació de clar augment de la transmissió de la COVID-19, amb incidències actualment situades en el nivell de risc molt elevat. L’avaluació de la situació a l’entorn europeu fa preveure, a més, que la tendència creixent observada a Balears es pugui agreujar durant les properes setmanes. A més, la situació hospitalària ha mostrat durant el darrer mes una tendència significativa a empitjorar, tant pel que fa a l’ocupació a UCI com a planta. L’ocupació hospitalària a planta es troba ara en nivells de risc mitjà i la de cures crítiques en nivells de risc elevat.

Davant aquesta realitat, i la proximitat de dates amb més mobilitat de persones, possibles aglomeracions i reunions socials, el Govern ha acordat reforçar l’estratègia per fer més segurs determinats espais on hi ha més risc de contagi. Concretament, l’Acord del Consell de Govern reforça l’ús del certificat covid per a les illes que es trobin en el nivell 3 (a partir d’avui, Eivissa, Menorca i Mallorca) i fa extensiu el seu ús a més àmbits dels ja marcats en l’Acord del 25 d’octubre de 2021.

Com afectarà les festes populars

Quan un territori es trobi en nivell d’alerta sanitària 3 o superior, i en l’àmbit de les festes populars, s’hauran d’establir controls de cabuda per a l’accés a tots els actes duits a terme en espais oberts o a l’aire lliure, com revetles, concerts, ballades populars, sopars a la fresca o similars, associats a la celebració de festes populars, sigui quina sigui la denominació específica que es doni a uns i altres.

Específicament, s’han d’observar les mesures següents:

a) Foguerons
No es poden organitzar torrades, ni habilitar zones destinades al consum d’aliments i begudes. Les activitats de ball (ballades populars) que es puguin dur a terme en qualsevol esdeveniment s’han de fer amb ús obligatori de mascareta i en espais delimitats.

b) Celebracions religioses
Les celebracions religioses han de respectar en tot moment la cabuda màxima dels llocs de culte. Els participants han de romandre asseguts i fent ús de la mascareta. L’entrada i la sortida del lloc de culte s’ha de fer de manera ordenada i evitant fer-ho pel mateix accés o sortida.

c) Cavalcades dels Reis, cercaviles, beneïdes
S’ha de procurar que el públic assistent a aquestes activitats (que hi participa de manera estàtica) ho faci mantenint la distància de seguretat. Per això, s’han d’aplicar mesures que facin possible un major esponjament de l’espai on es duen a terme. Es recomana ampliar els recorreguts i/o ampliar les zones on es desenvolupen aquestes activitats per evitar aglomeracions de persones.

d) Esdeveniments multitudinaris populars, com ara ball de dimonis, captes de dimonis, festa del pi de Ternelles o concerts lligats a festes populars o a Cap d’Any

Aquests esdeveniments s’han de fer en espais delimitats i garantint el control d’accés per tal que es respecti la cabuda. L’entrada i la sortida s’han de fer de manera ordenada i evitant fer-ho pel mateix accés o sortida, i el públic hi ha d’assistir assegut. S’ha de procurar la distància màxima possible entre els assistents a l’esdeveniment. És obligatori l’ús de mascareta, encara que l’esdeveniment es dugui a terme a l’aire lliure. Es poden dur a terme esdeveniments i activitats amb l’assistència d’un màxim del 80 % de la cabuda de l’espai en espais tancats i del 100 % de la cabuda en espais a l’aire lliure.

Entrada en vigor

El canvi de nivells entrarà en vigor una vegada es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears el mateix dijous dia 23. A partir d’aquest moment s’aplicaran les mesures que fins ara estaven ratificades per a cada nivell. Els nous àmbits aprovats per als territoris en nivell 3 (entre els quals, demanar el certificat covid a establiments de restauració de menys de 50 persones o a tots els establiments culturals, independentment de si es consumeix o no), així com els que afecten les festes populars, han de ser ratificats pel Tribunal Superior de Justícia i entraran en vigor una vegada tenguin l’autorització judicial.

Actualització de 29 de desembre

El BOIB de dimecres dia 29 de desembre recull l’ampliació del requisit del certificat COVID per a l’accés a determinades instal·lacions l’illa es trobi en el nivell 3 d’alerta sanitària. D’aquesta manera, a més dels ja recollits amb anterioritat (entre d’altres, gimnasos, acadèmies de ball, cinemes, circs de carpa), s’inclouen teatres, auditoris, sales de concerts, spas, piscines termals i altres establiments coberts on es duguin a terme activitats culturals i esportives,  i s’hi afegeixen també els congressos, seminaris, jornades, assemblees, trobades, reunions de negocis, conferències i esdeveniments, així com també la participació a competicions esportives i entrenaments d’àmbit autonòmic a l’aire lliure i interior per a persones més grans de 12 anys.

Dimarts dia 28 es va fer públic l’aval del TSJIB a les mesures proposades pel Govern de les Illes Balears, pel que fa al requisit del certificat COVID per accedir a esdeveniments culturals.