BASE avisos Mallorca informallorca

Informació d’interès per a persones que finalitzin contracte de treball

El SEPE i el SOIB tornen facilitar el procediment automatitzat d’inscripció al SOIB per a les persones que acaben el seu contracte de treball entre el 15 d’octubre de 2023 i el 31 de gener de 2024.

SOIb inscripcio

Quan les persones interessades enviïn el formulari de presol·licitud de la prestació/subsidi al SEPE: Formulari

el SOIB vos registrarà com a demandant d’ocupació i en uns dies vos enviarà una notificació de que s’ha realitzat aquesta gestió.

S’han de tenir les dades de la demanda d’ocupació actualitzades per poder rebre les notificacions.

Consultau tota la informació a www.soib.es