Noticies municipals de Mallorca

El Premis Ciutat de Manacor 2022 també premiaran les Arts Plàstiques

(Dijous, 31 de març) Els Premis Ciutat de Manacor tornen enguany carregats de novetats. L’edició d’aquests prestigiosos guardons arriba aquest 2022 amb la recuperació de la categoria d’Arts plàstiques, amb una dotació de 6.000 euros. Així mateix, l’acte de lliurament dels Premis Ciutat de Manacor de les categories de Novel·la, Poesia, Teatre i Assaig tendrà lloc el 12 de juny, com a acte de clausura de Manacor, Vila del Llibre. Pel que fa a la categoria de Música, els Premis Ciutat de Manacor de Cançó d’Autor Guillem d’Efak expliciten a l’edició d’enguany el fet que les obres musicals que s’hi presentin han de ser cançó d’autor.

El termini per presentar originals comença aquest mateix 29 de març i finalitza el 20 d’abril. Aquí es poden consultar les bases de participació (clic per obrir a nova finestra).

Els Premis Ciutat de Manacor i Manacor Vila del Llibre

El diumenge 12 de juny serà la data clau pels Premis Ciutat de Manacor, que enguany s’emmarcaran en el festival de la literatura i la paraula Manacor, Vila del Llibre. L’entrega dels guardons de les categories literàries, així com l’anunci dels finalistes de la categoria de música i la reproducció de totes les obres plàstiques rebudes tendrà lloc el 12 de juny a la Institució Pública Antoni Maria Alcover com a acte de clausura de la Vila del Llibre.

Cançó d’autor

Pel que fa al Premi Ciutat de Manacor de Música, en l’edició d’enguany s’especifica que s’hi poden presentar grups i solistes que facin cançó d’autor, cantin en català i siguin nous valors de l’escena. El 12 de juny es donaran a conèixer els finalistes, i el 8 i 9 de juliol es faran els concerts de semifinal i final a Porto Cristo. Pel que fa als premis, consten de 1000 euros per als dos finalistes i 3000 euros per al guanyador. Així mateix, un d’aquests tres entrarà dins el 3 entrarà dins el circuit del Festival de música d’autor Barnasants amb l’objectiu de “donar més suport a la música d’autor i fer xarxa introduint aquest impuls als músics”, en paraules de Marcé.

“Enguany ja serà el segon any dels premis de Música i servirà per consolidar-los en el marc de les festes del Carme de Porto Cristo i que tot puguem gaudir-ne”, ha assegurat Miquel Oliver. Així mateix, el batle ha agraït a la Institució Pública Antoni M. Alcover per estar al capdavant de l’organització dels guardons i al jurat per la feina que durà a terme.

Premis Ciutat de Manacor 2022. Novel·la Premi Ciutat de Manacor de Novel·la Maria Antònia Oliver

Modalitat: Novel·la en català de temàtica lliure.

Dotació: 5.000 €.

Jurat: És format per tres persones competents en el camp de la literatura.

Originalitat: Les obres presentades han de ser originals i inèdites.

Portada: Cal especificar-hi la llegenda «Opta al Premi Ciutat de Manacor de Novel·la Maria Antònia Oliver 2022» i el títol de l’obra.

Extensió: Ha de ser, com a mínim, de 150 pàgines i, com a màxim, de 300 pàgines DIN A4, en format Word o similar i PDF, amb tipus de lletra Arial de mida 12, amb un interlineat d’1,5 i sense signar. El nom del document ha de ser el títol de l’obra. Els altres aspectes que regeixen el certamen s’estableixen a les disposicions generals d’aquestes bases

Poesia. Premi Ciutat de Manacor de Poesia Miquel Àngel Riera

Modalitat: Poesia en català de temàtica lliure.

Dotació: 3.000 €.

Jurat: És format per tres persones competents en el camp de la poesia.

Originalitat: Els poemes presentats han de ser originals i inèdits.

Portada: Cal especificar-hi la llegenda «Opta al Premi Ciutat de Manacor de Poesia Miquel Àngel Riera 2022» i el títol de l’obra.

Extensió: Ha de ser, com a mínim, de 300 versos, en format Word o similar i PDF, amb tipus de lletra Arial de mida 12, amb un interlineat d’1,5 i sense signar. El nom del document ha de ser el títol de l’obra. Els altres aspectes que regeixen el certamen s’estableixen a les disposicions generals d’aquestes bases

Teatre. Premi Ciutat de Manacor de Teatre Jaume Vidal i Alcover

Modalitat: Texts dramàtics en català de temàtica lliure.

Dotació: 4.000 €.

Representació: L’Ajuntament de Manacor, mitjançant el Teatre de Manacor, pot promoure la representació de l’obra guanyadora. Jurat: És format per tres persones competents en l’àmbit del teatre.

Originalitat: Les obres participants han de ser originals i inèdites, i no han d’haver estat representades.

Portada: Cal especificar-hi la llegenda «Opta al Premi Ciutat de Manacor de Teatre Jaume Vidal i Alcover 2022» i el títol de l’obra. Tipografia i interlineat: En format Word o similar i PDF, DIN A4, amb tipus de lletra Arial de mida 12, amb un interlineat d’1,5 i sense signar. El nom del document ha de ser el títol de l’obra. Els altres aspectes que regeixen el certamen s’estableixen a les disposicions generals d’aquestes bases.

Assaig. Premi Ciutat de Manacor d’Assaig Antoni M. Alcover

Modalitat: Assaig divulgatiu en català d’interès cultural o lingüístic que contribueixi a aprofundir i a donar a conèixer els valors de la cultura (material o immaterial), de la història o de la filosofia vinculats al terme municipal de Manacor. Es valorarà el caire divulgatiu del treball per tal que pugui resultar d’interès per a un públic no especialitzat en la matèria.

Dotació: 3.000 €.

Jurat: És format per tres persones competents en el món de les lletres.

Originalitat: Els treballs presentats han de ser originals i inèdits.

Portada: Cal especificar-hi la llegenda «Opta al Premi Ciutat de Manacor d’Assaig Antoni M. Alcover 2022» i el títol de l’obra. Extensió: Ha de ser, com a mínim, de 100 pàgines i, com a màxim, de 300 pàgines DIN A4, en format Word o similar i PDF, amb tipus de lletra Arial de mida 12, amb un interlineat d’1,5 i sense signar. El nom del document ha de ser el títol de l’obra. Els altres aspectes que regeixen el certamen s’estableixen a les disposicions generals d’aquestes bases.

Música. Premi Ciutat de Manacor de Cançó d’Autor Guillem d’Efak 2022

Modalitat: Grups i solistes que facin cançó d’autor, que cantin en català i siguin nous valors de l’escena.

Dotació i premis: 3.000 euros al grup o solista guanyador i 1.000 euros a cadascun dels finalistes. Programació d’una actuació d’un dels tres finalistes del Premi Ciutat de Manacor de Cançó d’Autor Guillem d’Efak 2022 en la pròxima edició del festival BarnaSants.

Jurat: està format per tres persones competents en el camp de la creació i la producció musical.

Arts plàstiques. XXV Premi Ciutat de Manacor d’Arts Plàstiques 2022

1. Les obres que es presenten al premi han de ser originals, úniques i no seriades. Tampoc no poden haver estat premiades en altres certàmens. La tècnica i la temàtica són lliures.

2. El XXV Premi Ciutat de Manacor d’Arts Plàstiques 2022 té una dotació de 6.000 €, és únic i indivisible, i està sotmès a la normativa legal vigent.

3. Els artistes o col·lectius d’artistes interessats a participar-hi han de presentar un dossier, només en format digital, en el qual ha de constar: a. Nom i llinatges, còpia del DNI, adreça postal, correu electrònic i telèfon. El currículum acadèmic i professional. b. La proposta de l’obra presentada amb la fitxa tècnica corresponent i, si és necessari, les instruccions de muntatge (l’organització pot requerir la presència de l’artista si la dificultat del muntatge ho fa necessari). c. Fotografies de les obres i exposicions realitzades durant els darrers anys, els catàlegs de les exposicions realitzades i còpia de les ressenyes bibliogràfiques i crítiques que es considerin oportunes.

4. El termini de presentació de dossiers finalitza el 12 de juny de 2022. El dossier s’ha d’enviar per correu electrònic a musicart@manacor.org. Si la mida del dossier és molt gran, es pot utilitzar un mitjà gratuït com WeTransfer o similar per enviar-lo. En ambdós casos se’n notificarà la recepció per correu electrònic.

5. El jurat està format per quatre persones vinculades al món de les arts plàstiques. El jurat decideix quina és l’obra guanyadora. El premi es pot declarar desert.

6. El jurat del premi, considerant els dossiers lliurats i l’obra presentada a concurs, selecciona un màxim de 10 obres finalistes. Els artistes han de lliurar l’obra seleccionada entre el 22 d’agost i 4 de setembre al Museu d’Història de Manacor (consultau-ne la localització, l’horari, etc. a www.museudemanacor.com), acompanyada d’una declaració jurada, segons el model facilitat per l’organització, en què consti que aquesta obra no ha estat premiada a cap altre certamen o premi. L’obra ha de ser transportada i lliurada totalment protegida, amb un embalatge que ha de poder ser reutilitzat per a la seva devolució.

7. L’Ajuntament de Manacor destina 1.500 € per costejar el transport de les obres seleccionades que provenguin de fora de Mallorca. El procediment a seguir és el següent: els artistes s’han de fer càrrec de les despeses d’enviament i devolució de l’obra seleccionada. Posteriorment, una vegada presentat el rebut/justificant dins l’any fiscal corresponent, l’Ajuntament de Manacor es farà càrrec d’aquestes despeses, amb l’excepció del guanyador, fins a un màxim de 300 euros per obra. En el cas que el còmput global de les despeses d’enviament superi els 1.500 € destinats a aquest afer, l’organització n’efectuarà el pagament de manera proporcional, en funció del cost d’enviament de cada obra1.

8. Els artistes, per a la difusió i promoció de l’exposició, l’edició del catàleg i/o vídeo, cedeixen a l’Ajuntament de Manacor el dret d’ús i reproducció fotogràfica i digital de les obres seleccionades. 9. Un cop clausurada l’exposició, cal retirar les obres en un termini màxim d’un mes. A partir d’aquesta data les obres es consideren cedides i passen a ser propietat de l’Ajuntament de Manacor. 10. L’organització disposa dels recursos habituals per muntar l’exposició. Qualsevol necessitat específica audiovisual (televisor, reproductor de DVD, projector, etc.), informàtica (ordinador, etc.), d’il·luminació, etc., l’ha de subministrar l’artista.

11. L’organització té cura de la conservació de les obres des del moment que les rep fins al termini fixat per retirar-les, però no es responsabilitza dels desperfectes o accidents produïts per causes alienes a la vigilància i atenció normal ni tampoc durant el transport de l’obra.

12. L’artista o el col·lectiu premiat cedeix la propietat de l’obra guanyadora a l’Ajuntament de Manacor, i li transmet els drets de propietat material i intel·lectual, edició, exposició, reproducció, etc. El premi, subjecte a la normativa fiscal vigent, tan sols es pot atorgar a una única obra.

13. L’acte de lliurament del premi, en el qual es farà públic el veredicte del jurat, se celebrarà dia 24 de setembre al Museu d’Història de Manacor. Prèviament a l’acte públic, l’organització haurà informat l’artista premiat, que es compromet a assistir-hi. L’exposició, formada per les obres finalistes, romandrà oberta fins al 23 d’octubre de 2022 al Museu d’Història de Manacor, torre dels Enagistes.

14. El fet de concórrer a aquest premi implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases. Qualsevol cas no previst en aquestes bases ha de ser resolt per l’organització d’aquest premi.

a 1. La fórmula per al repartiment és la següent: se sumen els costos d’enviament de totes les obres. Aquesta suma és igual a X. Dividim els 1.500 € que aporta l’organització per X. El resultat és igual a Y. La quantitat que percebrà cada artista en concepte d’enviament d’obra serà el resultat de multiplicar l’import del rebut/justificant per Y, fins a un màxim de 2 decimals. En el cas que algun rebut superi el màxim de 300 € estipulats, la quantitat utilitzada a efectes de còmput serà de 300 €. Suposem que el jurat ha seleccionat set artistes residents fora de Mallorca. Els costos d’enviament són els següents: 350, 300, 290, 285, 280, 275 i 270 €. Totes les quantitats queden igual excepte els 350 €, que passen a 300 a afectes de còmput. La suma del transport de totes les obres és de 2.000 €. Per tant X = 2000. Y = 1500 / 2000. Llavors Y = 0,75. Per saber quin ajut per al transport rebrà cada artista, cal multiplicar cada quantitat per 0,75. En el cas que l’artista hagi abonat 300 € o més, rebrà 225 € (300 X 0,75 = 225). Si n’ha abonat 290, en rebrà 217,5. I així successivament.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.