Noticies infantils

Canvis en el protocol de control i seguiment de COVID a Educació

Les conselleries d’Educació i Salut varen anunciar el passat divendres 10 de desembre la modificació del protocol de control i seguiment de casos i contactes dins l’àmbit educatiu. L’objectiu fonamental és el de guanyar agilitat a l’hora de frenar els contagis.

Així, les proves deixaran de fer-se progressivament als centres educatius i passaran a dispositius específics de Salut.

Vacunació pediàtrica

En relació amb la vacunació de la població de 5 a 11 anys, Salut ha confirmat –com ja vàrem anunciar fa uns dies aquí– que començarà a partir de dia 15 de desembre, i han concretat que s’iniciarà entre els nins amb patologies i la franja d’edat de 9 a 11 anys. La vacunació no es farà en els centres educatius.

Educació infantil i aules d’educació especial

En el cas de l’educació infantil i les aules d’educació especial, es considera necessari mantenir l’actuació del protocol actual ja que els infants no duen la mascareta.

En el supòsit d’un infant positiu a l’aula, es manté la necessitat de quarantenar tota l’aula, i es farà una única prova diagnòstica a partir de les 48 hores després de detectar el cas.

Així mateix, si el cas positiu és un alumne i tenint en compte que no du mascareta, també s’hi inclouen els mestres especialistes que hagin estat a l’aula més de 15 minuts acumulats durant la jornada escolar, independentment de l’ús que hagin fet de la mascareta. En el cas que el positiu sigui un docent, ja que du mascareta, no es consideren contactes estrets els especialistes.

Educació primària

Es proposa una simplificació. Es considera que, d’entrada, tota l’aula fa un ús correcte de la mascareta i de la resta de mesures de seguretat i, per tant, davant un cas positiu dins l’aula no s’ha de quarantenar cap infant ni el professor o professors. Hi ha excepcions: si el cas positiu no empra correctament la mascareta i s’han de valorar els moments de berenar i dinar quan el positiu no du la mascareta.

D’altra banda, com es feia fins ara, si a l’aula es detecten dos positius o més, es quarantenarà el grup sencer, ja que implica que el risc de transmissibilitat i la incidència dins aquesta aula són elevats. La novetat és que, en aquest cas, només es farà una única prova diagnòstica durant la quarantena.

Així mateix, i també com es feia fins ara, si dins de l’aula només es detecta un positiu, l’alumnat no haurà de fer quarantena i es faran dues proves diagnòstiques.

Pel que fa als docents especialistes de primària i secundària, igual que en el cas dels infants, es considera que s’han seguit les mesures de seguretat recomanades; per tant, no seran considerats contactes estrets.

S’ha de tenir en compte que, si els alumnes de primària que siguin contacte tenen la pauta completa de vacunació, no hauran de fer quarantena.

Educació secundària, FP i no GCE (grup convivència estreta)

No es modifica el protocol. I es farà un rastreig normal com el que es faria en qualsevol altre àmbit.

Lloc de la realització de les proves diagnòstiques

Les proves diagnòstiques es deixaran de fer progressivament als centres educatius. En el cas de Mallorca es recuperaran les unitats KidCovid.