Noticies infantils

UNICEF defensa un ús segur de la tecnologia per protegir la infància

(Dimarts, 8 feb.) Amb motiu del Dia de la Internet Segura, aquest 8 de febrer, UNICEF Espanya recorda que és fonamental promoure un ús segur de la tecnologia per protegir els nens, nenes i adolescents, així com per garantir el compliment dels seus drets també a l’entorn digital.

Això passa per entendre les oportunitats d’Internet i també els seus riscos. L?entorn digital també ha de ser protector”, explica Nacho Guadix, responsable d?Educació d?UNICEF Espanya. “L’ús de la tecnologia té un impacte físic, emocional i de convivència, i cal conèixer-lo per poder –a nivell familiar, escolar i institucional- acompanyar els nens, nenes i adolescents a la seva vida digital”.

Per fer front a aquesta tasca, famílies, centres educatius, institucions i empreses juguen un paper essencial. Per exemple, a nivell familiar, és important planificar l’arribada del primer mòbil, que al nostre país succeeix, de mitjana, als 10,9 anys del nen, segons l’estudi que UNICEF Espanya va llançar el mes de novembre passat, Impacte de la Tecnologia a l’Adolescència. Relacions, Riscos i Oportunitats.

Les famílies també juguen un paper molt important en limpacte de la tecnologia sobre la convivència. S’ha comprovat que un ús intensiu de la tecnologia, i sense la supervisió deguda, sol tenir implicacions en la convivència familiar i entre iguals. Així, l’informe reflecteix que a 1 de cada 4 llars es produeixen discussions cada setmana per l’ús del mòbil, la tauleta i altres dispositius electrònics.

A més, els adolescents que usen les tecnologies de manera intensiva i sense supervisió, poden presentar més problemes a nivell emocional i, fins i tot, relacional. “1 de cada 3 adolescents fa un ús problemàtic d´Internet i les xarxes socials”, explica Guadix. “És a dir, es connecten cada dia, moltes hores i sacrificant altres àmbits clau en el seu desenvolupament com ara descansar, estudiar o fer vida en família, i això a la llarga pot repercutir en la seva salut mental”.

També hi ha altres riscos que posen en perill la seguretat de la infància i l’adolescència a l’entorn digital. Així, l’informe d’UNICEF reflectia a més que el 42% dels adolescents enquestats assegurava haver rebut algun cop missatges de contingut eròtic/sexual, que un de cada deu ha rebut –a través de xarxes, xats, Internet o videojocs– una proposició sexual per part d’un adult, o que un de cada cinc podria estar patint ciberassetjament.

Per això, per poder fer aquest acompanyament en l’ús segur de la tecnologia per part de nens, nenes i adolescents, no sols és essencial el rol de les famílies, sinó també el dels centres educatius (tant en la lluita contra el ciberassetjament com l’educació, per exemple, en l’ús de la imatge, i la revisió dels seus propis protocols per garantir la privadesa dels alumnes), les institucions (que, amb les dades que proporciona l’informe, poden dissenyar estratègies de prevenció més eficaces) i la indústria tecnològica (especialment, pel que fa a la privadesa de les dades personals).