estudis socials

Quadern 413 de GADESO: religiositat a Balears

A continuació compartim el Quadern nº 413 de la Fundació GADESO, enfocada en el posicionament de la ciutadania envers la religiositat.