Noticies infantils

“Huelga de juguetes”, campanya per lluitar contra el sexisme i rols de gènere

Dijous dia 9 de desembre, el Ministeri de Consum del Govern central ha presentat una campanya per tal de conscienciar en la necessitat d’eliminar els rols de gènere i lluitar contra el sexisme a la indústria juguetera. Es proposa una acció col·lectiva a través de xarxes o físicament a Madrid, com podeu veure a la següent publicació d’Instagram:

A continuació podeu veure un dels vídeos de la campanya:

El ministre va anunciar una futura guia per a mares i pares

A principis de desembre, en el marc del seminari “Estereotipos sexistas en publicidad: ¿cómo actuar desde las políticas públicas?”, el ministre va anunciar que molt aviat es presentarà i posarà a disposició de les famílies una guia per tal d’ajudar-les a triar juguetes de manera crítica i no sexista.
De fet, segons va recordar, l’estudi Dona i Publicitat elaborat per l’Associació d’Usuaris de la Comunicació (AUC) en col·laboració amb el ministeri de Consum i on s’analitzen 1.605 anuncis, la imatge de la dona i el seu rol a la societat “segueix contemplant-se sota un prisma patriarcal i desigual”.

És per això que el ministre de Consum ha apostat per “actuar” en la defensa dels drets de les persones consumidores i, a més, “aspirar a una cosa més ambiciós com és la defensa de la democràcia i d’un model de societat que eradic pràctiques sexistes dins i fora de l’àmbit de la publicitat”.