Avisos ML

Campanya del Govern central i l’AEPD contra la suplantació d’identitat a Internet

L’objectiu d’aquesta acció del Ministeri i de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) és difondre entre la ciutadania quins passos cal seguir si es veu afectada per una suplantació d’identitat a les xarxes socials.

(Divendres, 28 gen.) El Ministeri de Consum i l’AEPD han llançat una campanya a les xarxes socials per difondre entre la ciutadania quins passos cal seguir si es pateix una suplantació d’identitat en aquests serveis. Aquesta campanya coincideix amb la celebració del Dia Internacional de la Protecció de Dades, una jornada impulsada per la Comissió Europea, el Consell d’Europa i les autoritats de protecció de dades dels Estats membres de la UE per impulsar el coneixement dels drets de la ciutadania en matèria de protecció de dades.

A Espanya, segons l’últim estudi de l’INE sobre l’ús d’Internet, un 70,9% dels homes i un 66,8% de les dones entre 16 i 74 anys han participat en xarxes socials els tres últims mesos. Això vol dir que, si tenen un perfil, aquest inclou dades com el nom, les fotografies i un altre tipus d’informació personal. Això els permet estar en contacte amb amics i coneguts o contribuir a crear un perfil públic professional, si bé la informació que s’aporta de forma voluntària als diferents serveis d’Internet pot ser utilitzada per tercers per suplantar la identitat.

La campanya detalla quins passos s’han de seguir per eliminar el perfil fals de la manera més ràpida possible, per això cal contactar, en primer lloc, amb la xarxa social mitjançant els formularis habilitats a aquest efecte:

Facebook: reportar un compte que es fa passar per tu, comptes robats i com reportar-los.
Google: informar d’una suplantació.
Twitter: informar sobre una usurpació d’identitat.
Instagram: què cal fer si algú es fa passar per tu.
Tik Tok: denunciar un usuari.

Si la resposta rebuda per part de la xarxa social no és satisfactòria, es pot formular una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la Seu electrònica, acompanyant la documentació d’haver contactat en primer lloc amb l’empresa.