noticies mallorca

Campanya de Consum pel comerç local de cara al Black Friday i Ciber Monday

La Direcció General de Consum aconsella en el període especial de descomptes del Black Friday i Ciber Monday comprar en el comerç de proximitat, per deixar menys petjada de carboni, generar llocs de feina i cohesionar pobles i ciutats.

Cal assenyalar, que l’informe de l’Institut Nacional d’Estadística situa les Illes Balears al capdavant del consum de comerç electrònic en les compres per internet. En aquest sentit, Consum llança el missatge de compra segura i recorda que la millor fórmula i la més compromesa amb el medi ambient és la compra de proximitat i km 0.

Quant al comerç electrònic a les Illes, la Direcció General de Consum ha participat en dues campanyes de control de mercat: Comerç electrònic d’aliments i Control de la contractació de les pàgines web d’intermediació de serveis. Ambdues campanyes són del Ministeri de Consum.

En aquest sentit, Consum vol recordar els drets dels consumidors en les compres per internet i al seu torn conscienciar sobre la importància del consum de km 0. Per aquest motiu, el dibuixant Álex Fito ha creat una vinyeta que reflecteix la importància del consum de km 0 per deixar una petjada mínima de carboni.

Ecommerce black friday

Drets dels consumidors en les compres per internet

Consum aconsella fer la compra electrònica en pàgines segures. La s en una adreça web (https en lloc d’http) significa que el lloc és segur. Una altra manera d’identificar una pàgina segura és l’aparició en la pantalla d’un cadenat tancat o una clau —si es clica dues vegades sobre el cadenat o la clau, apareix informació sobre el certificat de seguretat.

Es recomana també comprovar el preu original del producte, si inclou l’IVA i si té despeses d’enviament o no, de manera que es pugui identificar quin és realment el descompte que es fa.

Els consumidors s’han d’assegurar que identifiquen el responsable de la pàgina web o entitat proveïdora (nom, domicili, CIF).

Consum recorda que el comprador disposa del dret de desistiment, del qual ha d’haver estat informat. Això permet, sense necessitat d’al·legar cap motiu, cancel·lar el contracte durant un termini mínim de catorze dies naturals des del dia de la recepció del producte.

Finalment, sempre s’ha de guardar una còpia de les operacions de compra fetes. En acabar l’ordre de compra, ha d’aparèixer una pàgina que resumeixi l’operació (és aconsellable que els compradors se’n quedin una còpia, fins i tot en cas que es produeixi algun tipus d’incidència o operació fallida per un error informàtic).

Reclamació i denúncia

Totes les empreses han de disposar de fulls oficials de reclamació i denúncia. Si l’empresa està adherida al sistema arbitral de consum és una garantia en cas de denúncia.

El consumidor, si considera que no s’han respectat els seus drets, pot presentar una reclamació en els serveis de consum de les comunitats autònomes, a les oficines municipals d’informació al consumidor dels ajuntaments, a les associacions de consumidors i usuaris, i a les juntes arbitrals de consum.

Si es resideix a Espanya però es vol reclamar contra una empresa d’un altre estat membre de la UE, Noruega o Islàndia, es pot fer a través del Centre Europeu del Consumidor i en els tribunals de justícia.

CAIB comerc local
Imatge de la campanya (Font: CAIB)